วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมา เช็คระยะ 200,000 กม. รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขต 8313 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายสระเพลง ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินถม จำนวน 20 รถบรรทุก 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศพด.บ้ามะรุม - ดอนแฝก จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคันทางถนน คสล. สายเลียบลำห้วย บ้านพลสงคราม หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง