วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 สายรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายคุ้มบ้านใหม่ ซอย 3 จุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาเช็คระยะ 190,000 กม.ทะเบียน ขต 8313 นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนทรายกองประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนทรายกรองประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัดถึงห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง