องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2563 ]19
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]20
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายบ้านผู้ช่วยปราโมทย์ถึงหน้าวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]19
24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]20
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]16
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายศาลตาปู่-เมืองคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]19
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 ซอยบ้านส้มเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2563 ]16
28 จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน [ 14 ก.ค. 2563 ]17
29 จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม [ 14 ก.ค. 2563 ]17
30 จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน [ 14 ก.ค. 2563 ]18
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยดำรงศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2563 ]19
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 สายนานางสว่าง ทับโคกสูง - นานางสายพิณ เต็งกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2563 ]19
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 สายนานางสว่าง ทับโคกสูง - นานางสายพิณ เต็งกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]22
34 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยดำรงศิลป์ [ 26 มิ.ย. 2563 ]25
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองลำราง (คลองไส้ไก่) พร้อมขุดหลุมในคลอง บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]24
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระประปา พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางน้ำเข้าบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]25
37 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะรุม หมู่ที่ ๗ - บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มิ.ย. 2563 ]17
38 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลอง ลำราง (คลองไส้ไก่) พร้อมขุดหลุมในคลอง บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]27
39 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางน้ำเข้าบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]27
40 test [ 16 มิ.ย. 2563 ]27
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11