องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านดอนแฝกพัฒนา สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 [ 23 พ.ย. 2561 ]111
162 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 บ้านโคกเปราะหอม สายบ้านโคกเปราะหอม-โนนพฤกษ์ [ 4 ก.ย. 2561 ]89
163 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 บ้านโคกเปราะหอม สายหัวนอน [ 22 ส.ค. 2561 ]94
164 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก .หมู่ 8 บ้านดอนแฝก ซอยคูณทวี-ซอยสมบูรณ์ [ 22 ส.ค. 2561 ]96
165 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 9 บ้านหนองนา สายอิสานเขียว-โนนอุโลก [ 22 ส.ค. 2561 ]87
166 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา สายหญ้าคา-เสลา [ 22 ส.ค. 2561 ]86
167 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านดอนแฝก ซอยคูณทวี-ซอยสมบูรณ์ [ 22 ส.ค. 2561 ]89
168 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านสระเพลง ซอยร่วมใจสามัคคี [ 22 ส.ค. 2561 ]92
169 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบุตาโพธิ์-บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 14 บานดอนบุตาโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]91
170 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 สายบ้านโคกเปราะหอม-หนองสรวง [ 16 พ.ย. 2559 ]96
171 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 สายบ้านโคกเปราะหอม-พลสงคราม [ 2 พ.ย. 2559 ]84
172 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 สายบ้านโคกเปราะหอม-พลสงคราม [ 2 พ.ย. 2559 ]83
173 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านพลสงคราม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 พ.ค. 2559 ]103
174 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ 7 บ้านมะรุม [ 26 พ.ค. 2559 ]92
175 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านหนองสรวง-โคกเปราะหอม [ 10 ก.พ. 2559 ]94
176 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนวัด (สายสาดแสงเดือน ซอย1/1 [ 17 เม.ย. 2558 ]139
177 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านมะรุม สายบ้านใหม่ [ 17 เม.ย. 2558 ]84
178 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านมะรุม สายรอบบ้าน ซอย2 [ 17 เม.ย. 2558 ]80
179 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่9 บ้านหนองนา สายโนนกระสัง-ดอนมันกระซาก [ 17 เม.ย. 2558 ]95
180 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองนา ซอยหัวคู [ 7 เม.ย. 2558 ]92
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11