องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
แผนการจัดหาพัสดุ
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลพลสงคราม
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศกำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ประชาสัมพันการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2558-2560
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้...
       นายสุรศิษฐิ์ อินทกรอุดม นายอำเภอโนนสูง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบบ้านให้กับผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้น...
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...
  โครงการฝึกอบรมเพื่อคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลพลสง...
  โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ประจำปีงบประ...
  โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนตำบลพลสงคราม ประจำปีงบประมา...
  โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริฯ ประ...
  โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยและการใช้สมุนไพรเพื่อการบำบ...
  การประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปร...
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธั...
  การปราะชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ป...
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.