องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.ponsongkram.go.th


 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
แผนการจัดหาพัสดุ
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลพลสงคราม
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศกำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
ประชาสัมพันการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
 
 


Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 3 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 19 คน
เดือนนี้ 180 คน
ปีนี้ 183 คน
ทั้งหมด 183 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (17 - 10 - 56)
 

  โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยและการใช้สมุนไพรเพื่อการบำบัดโรค(แพทย์ทางเลือก) ประจำปี 2558
                   ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพลสงคราม ได้จัดทำโครง...
 
  โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทยและการใช้สมุนไพรเพื่อการบำบ...
  การประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปร...
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธั...
  การปราะชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ป...
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ปร...
  ประชุมคณะทำงานศึกษาเพื่อพัฒนาศูนย์ข้อมูลก่อนประวัต...
  ถวายพวงมาลา "วันปิยมหาราช"
  โครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดมะรุม ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ....
  การประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ป...
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.