องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามั...
      

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2...

  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประ...
      

องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ร่วมกับวัดบ้านมะรุม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบู...

  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
       โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


 
พระราชาผู้ทรงธรรม
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552