องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ...
      

การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภาวะฝนแล้ง)ระดับตำบล เพื่อพิจา...

  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
       โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามั...
      

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาให้ความ... 
พระราชาผู้ทรงธรรม
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552