องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]11
2 สรุุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]10
3 สรุุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]11
4 สรุุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]12
5 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) [ 12 ก.ค. 2564 ]90
6 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 12 ก.ค. 2564 ]87
7 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) [ 12 ก.ค. 2564 ]89
8 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 (แบบ EGP) [ 12 ก.ค. 2564 ]91
9 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 19 เม.ย. 2564 ]90
10 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) [ 19 เม.ย. 2564 ]91
11 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 19 เม.ย. 2564 ]93
12 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 (แบบ EGP) [ 19 เม.ย. 2564 ]93
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]91
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2557 [ 29 ส.ค. 2557 ]91
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 31 ก.ค. 2557 ]94
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2557 [ 30 มิ.ย. 2557 ]95
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2557 [ 30 พ.ค. 2557 ]96
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]97
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2557 [ 28 มี.ค. 2557 ]95
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 [ 28 ก.พ. 2557 ]93
 
หน้า 1|2