องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 181 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบปนะมาณ 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]15
2 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 พ.ย. 2565 ]21
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]24
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]25
5 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]206
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 16 ก.ค. 2564 ]23
7 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2564 ]58
8 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 6 ม.ค. 2564 ]57
9 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 6 ม.ค. 2564 ]55
10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]191
11 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]176
12 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 9 ต.ค. 2563 ]193
13 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]56
14 ชอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]154
15 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 9 ก.ย. 2563 ]156
16 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 3 ส.ค. 2563 ]181
17 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิค19 [ 29 ก.ค. 2563 ]158
18 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 15 ก.ค. 2563 ]55
19 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลใหรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 15 ก.ค. 2563 ]53
20 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 15 ก.ค. 2563 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10