องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประ...[วันที่ 2019-05-21][ผู้อ่าน 2]
 
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [วันที่ 2019-04-09][ผู้อ่าน 0]
 
  โครงการแข่งขันกีฬา [วันที่ 2019-03-05][ผู้อ่าน 36]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามั...[วันที่ 2019-02-07][ผู้อ่าน 32]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้จัดโครงการตามรอยอ...[วันที่ 2019-02-05][ผู้อ่าน 38]
 
  

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามสมัยวิ...[วันที่ 2019-01-07][ผู้อ่าน 42]

 
  โครงการออกกำลังกายเป็นนิจ ชีวิตเป็นสุข[วันที่ 2018-12-11][ผู้อ่าน 56]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสา...[วันที่ 2018-11-19][ผู้อ่าน 75]
 
  การจัดงานวันปิยมหาราช[วันที่ 2018-10-24][ผู้อ่าน 86]
 
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบร...[วันที่ 2018-10-22][ผู้อ่าน 86]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามั...[วันที่ 2018-10-22][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครราชสีมา[วันที่ 2018-10-02][ผู้อ่าน 78]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสา...[วันที่ 2018-09-27][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2018-09-25][ผู้อ่าน 87]
 
  โครงการ "ส่งเสริมการปลูกแฝกตามแนวพระราชดำริฯ " ประ...[วันที่ 2018-09-25][ผู้อ่าน 1993]
 
  การประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด...[วันที่ 2018-08-29][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการศูนย์ดำรงธรรม [วันที่ 2018-08-02][ผู้อ่าน 125]
 
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2018-07-20][ผู้อ่าน 95]
 
  โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิ...[วันที่ 2018-07-18][ผู้อ่าน 95]
 
  การประเมินคุณภาพการศึกษา (ประเมินภายใน) ศูนย์พัฒนา...[วันที่ 2018-07-05][ผู้อ่าน 84]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสา...[วันที่ 2018-07-05][ผู้อ่าน 35]
 
  การประชุมสภาอบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปร...[วันที่ 2015-02-13][ผู้อ่าน 524]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558[วันที่ 2015-01-12][ผู้อ่าน 368]
 
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธั...[วันที่ 2014-12-19][ผู้อ่าน 389]
 

หน้า 1|2|3|4|5