องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552

สภาพทางสังคม

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด จำนวน 8 แห่ง
สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
 
สาธารณสุข
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 15 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100