องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด จำนวน 8 แห่ง
สำนักสงฆ์ จำนวน 3 แห่ง
 
สาธารณสุข
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 15 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100