องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
 
ค่านิยมคนไทย