องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552

กองคลัง


นางสาวอรพรรณ  เอื้อมศศิธร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชนิกานต์ จงเพ็งกลาง
นางญาณิศา โกสุม -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก.
นางสาวรัตติกาล มุ่งเอื้อกลาง นางสาวเมทินี  ยุงกลาง นางสาวอรทัย  ล้อมวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ คนงานทั่วไป