องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ [ 1 เม.ย. 2564 ]6
2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผล [ 1 มี.ค. 2564 ]6
3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้น [ 1 มี.ค. 2564 ]6
4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล [ 1 มี.ค. 2564 ]6
5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก [ 1 มี.ค. 2564 ]6
6 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้าย [ 1 มี.ค. 2564 ]6
7 ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]6
8 ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2564 ]6
9 ประกาศหลักเกณฑ์ครู [ 1 มี.ค. 2564 ]6
10 ประกาศมาตรการให้รางวัลและลงโทษ [ 1 มี.ค. 2564 ]6
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2564 ]6
12 จรรยาข้าราชการ [ 1 มี.ค. 2564 ]6
13 การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น [ 1 มี.ค. 2564 ]6
14 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2564 ]7
15 ประกาศเจตนารมณ์ [ 1 มี.ค. 2564 ]6