องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ [ 1 เม.ย. 2564 ]158
2 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2564 ]159
3 จรรยาข้าราชการ [ 1 มี.ค. 2564 ]154
4 การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น [ 1 มี.ค. 2564 ]158
5 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2564 ]157
6 ประกาศเจตนารมณ์ [ 1 มี.ค. 2564 ]163