องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการ [ 1 เม.ย. 2564 ]128
2 ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2564 ]127
3 ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2564 ]129
4 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 มี.ค. 2564 ]130
5 จรรยาข้าราชการ [ 1 มี.ค. 2564 ]125
6 การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น [ 1 มี.ค. 2564 ]129
7 นโยบายคุณธรรมจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2564 ]129
8 ประกาศเจตนารมณ์ [ 1 มี.ค. 2564 ]134