องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552
 
คณะผู้บริหาร


นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายนิด      ลักภูกลาง
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววัลลภา  ไทรพิพัฒน์พานิช
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล