องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 12 ม.ค. 2565 ]93
2 คู่มือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 พ.ย. 2564 ]90
3 คู่มือประชาชน [ 1 มี.ค. 2564 ]157
4 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 เม.ย. 2559 ]174
5 2.การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 เม.ย. 2559 ]167
6 3.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 เม.ย. 2559 ]170
7 การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย ลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 เม.ย. 2559 ]167
8 การขออนุญาตขายหรือจำหน่ายจ่ายแจกน้ำประปา [ 1 เม.ย. 2559 ]166
9 การขอโอนการใช้น้ำประปา [ 1 เม.ย. 2559 ]171
10 การขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 1 เม.ย. 2559 ]174