องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT [ 24 มิ.ย. 2565 ]59
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 ต.ค. 2564 ]62
3 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 15 ม.ค. 2564 ]156
4 ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด [ 6 ม.ค. 2564 ]63
5 มาตรการใช้ดุลพินิจ [ 2 ธ.ค. 2563 ]63
6 มาตรการป้องกันการขัดกัน [ 11 พ.ย. 2563 ]62
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 พ.ย. 2563 ]62
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 ต.ค. 2563 ]59
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 ต.ค. 2563 ]62
10 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก [ 14 ต.ค. 2563 ]61
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 12 ต.ค. 2563 ]57
12 การดำเนินด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 5 ต.ค. 2563 ]154
13 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]59
14 กิจกรรมการดำเนินด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 4 ต.ค. 2562 ]155
15 มาตราการการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการตรวจพบการทุจริต [ 4 เม.ย. 2562 ]149
16 ประชาสัมพันธ์ธรรมาภิบาล,ความโปร่งใส [ 25 ม.ค. 2562 ]193
17 ประกาศเจตจำนงทางการเมือง [ 4 ม.ค. 2562 ]151
18 มาตราการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 1 ต.ค. 2561 ]151
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการ [ 24 ม.ค. 2556 ]151