องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวอื่นๆ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT [ 24 มิ.ย. 2565 ]30
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 1 ต.ค. 2564 ]32
3 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย [ 15 ม.ค. 2564 ]128
4 ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด [ 6 ม.ค. 2564 ]31
5 มาตรการใช้ดุลพินิจ [ 2 ธ.ค. 2563 ]33
6 มาตรการป้องกันการขัดกัน [ 11 พ.ย. 2563 ]32
7 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 พ.ย. 2563 ]31
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 ต.ค. 2563 ]31
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 14 ต.ค. 2563 ]33
10 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก [ 14 ต.ค. 2563 ]31
11 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม [ 12 ต.ค. 2563 ]31
12 การดำเนินด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 5 ต.ค. 2563 ]125
13 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2563 ]31
14 กิจกรรมการดำเนินด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม [ 4 ต.ค. 2562 ]127
15 มาตราการการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการตรวจพบการทุจริต [ 4 เม.ย. 2562 ]123
16 ประชาสัมพันธ์ธรรมาภิบาล,ความโปร่งใส [ 25 ม.ค. 2562 ]142
17 ประกาศเจตจำนงทางการเมือง [ 4 ม.ค. 2562 ]125
18 มาตราการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 1 ต.ค. 2561 ]125
19 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการ [ 24 ม.ค. 2556 ]124