องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


มาตราการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามการบริหารบ้านเมืองที่ดี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตราการใช้ดุลพินิจให้เป็นไปตามการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561