องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2563