องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใน ก.พ.7 [ 30 มิ.ย. 2563 ]55
2 แบบคำขอถ่ายสำเนา ก.พ.7 [ 30 มิ.ย. 2563 ]59
3 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 30 มิ.ย. 2563 ]52
4 แบบขอลาออกจากราชการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]58
5 แบบขอลาออกจากพนักงานจ้าง [ 30 มิ.ย. 2563 ]55
6 แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจ [ 30 มิ.ย. 2563 ]53
7 แบบใบลาพักผ่อน [ 30 มิ.ย. 2563 ]56
8 แบบใบลาอุปสมบท [ 30 มิ.ย. 2563 ]54
9 แบบใบลาเพื่อดูแลภรรยาหลังคลอด [ 30 มิ.ย. 2563 ]58
10 แบบขอยกเลิกวันลา [ 30 มิ.ย. 2563 ]59
11 แบบเพิ่มผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรง [ 30 มิ.ย. 2563 ]55
12 แบบยกเลิกผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรง [ 30 มิ.ย. 2563 ]56
13 แบบฟอร์มใบขออนุญาตก่อสร้างพร้อมตัวอย่าง [ 30 พ.ย. 542 ]133
14 แบบฟอร์มแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมตัวอย่าง [ 30 พ.ย. 542 ]144
15 แบบคำร้องทั่วไป [ 30 พ.ย. 542 ]140