องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ

 


 
 
นางสาวฉัตรชนก  วันสุข
 
 

 นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ

 
   
 

นางสาวฉัตรชนก วันสุข

 
 

นักวิชาการสาธารณสุข

 
 
 
 

นางธัญญาภรณ์ มุ่งพันกลาง

 
 

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข