องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 423 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ก.ย. 2565 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายสระเพลง ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]7
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ย. 2565 ]5
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายสระเพลง ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]6
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ซอยนางเปลื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]5
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 สายรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายสระเพลงสามัคคี ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]12
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 สายเลียบลำห้วยคลองดอนมันกระซาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]11
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ซอยเกสร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ซอยนายใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]13
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ซอยปรารถนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]13
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายสร้อย-นางสงวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]13
18 ปประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 26 ส.ค. 2565 ]14
19 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]13
20 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 สายรอบบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22