องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 432 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 6 (ฝั่งขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่เหลี่ยม บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 จุดคลองอิสานเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2566 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉลอง บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]2
4 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านนหองนา ม.9 [ 12 ม.ค. 2566 ]5
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฉลอง บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]4
6 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 จุดคลองอิสานเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2566 ]12
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายโนนป่าช้า บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]2
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ซอยทางรถไฟ บ้านเสลา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]1
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก จากสายแยกถนนหนองหัวแรด - หญ้าคาถึงป่าชุมชน บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]11
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนางนเรศ- สวนป่าสาธารณะ บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]1
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายลำห้วยกลาง บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]2
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกสายโนนป่าช้า บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]4
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ซอยทางรถไฟ บ้านเสลา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]12
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก จากสายแยกถนนหนองหัวแรด-หญ้าคาถึงป่าชุมชน บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]61
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านนางนเรศ-สวนป่าสาธารณะ บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]3
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายลำห้วยกลาง บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]3
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องผู้บริหารท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2565 ]5
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องผู้บริหารท้องถิ่น [ 17 พ.ย. 2565 ]14
19 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 6 (ฝั่งขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]45
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ต.ค. 2565 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22