องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 จุดคลองไผ่ ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองไผ่ บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]8
3 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองไผ่ บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม [ 10 มี.ค. 2563 ]14
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระประปา บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]16
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระประปา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]16
6 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลพลสงคราม [ 27 ก.พ. 2563 ]16
7 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ตำบลพลสงคราม [ 26 ก.พ. 2563 ]15
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2563 ]15
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะรุม-ดอนแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]18
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]20
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]13
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2563 ]21
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะรุม-ดอนแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]23
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2563 ]21
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]23
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]26
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ สายบ้านสระเพลง-บ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ธ.ค. 2562 ]31
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]33
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายบ้านบุตาโพธิ์-หญ้าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]32
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ สายหญ้าคา-วัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8