องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม  บ้านสระเพลง  หมู่ที่  1 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กยาวรวม 18.70 เมตร พร้อมประตูจำนวน  2  ชุด  เป็นประตูสแตนเลส  และป้ายขนาดยาว  15.00  เมตร  สูง  2.90  เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.   พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2563