องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกเปราะหอม-หนองสรวง

    รายละเอียดข่าว

-เอกสารราคาชุดละ  1,000.-บาท
-ขายเอกสารตั้งแต่วันที่  9  - 17  มกราคม  2560  ณ  อบต.พลสงคราม  และวันที่  18  มกราคม  2560  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอโนนสูง)
-ยื่นซองเอกสารวันที่  26  มกราคม  2560  เวลา  10.00 -11.00  น. (ที่ว่าการอำเภอโนนสูง)
ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิ์เข้าเสนอราคาวันที่  30  มกราคม  2560
-กำหนดเสนอราคาในวันที่  3 กุมภาพันธ์  2560

    เอกสารประกอบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกเปราะหอม-หนองสรวง
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2554