องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม  ปรับเกรดถนนเดิม  ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาวรวม  98.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  588.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ย. 2563