องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนวัด  หมู่ที่  11  สายโนนวัด-ห้วยใหญ่  ปรับเกรดถนนเดิม  ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  90.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  450.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ค. 2563