องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะรุม หมู่ที่ 7 – บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะรุม  หมู่ที่  7 – บ้านหนองหัวแรด  หมู่ที่  6  ตำบลพลสงคราม  ปริมาณงาน  ขนาดความกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  2,100.00  เมตร  ความหนา 0.15  เมตร  หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  12,600  ตารางเมตร  พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกความกว้าง  0.50  เมตร  ทั้งสองข้าง  (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะรุม หมู่ที่ 7 – บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2563