องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
ประชาสัมพันการจัดเก็บภาษี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]38
2 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]32
3 ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2566 ]29
4 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]52
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]56
6 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]56
7 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]61
8 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย ประจำปี 2566 [ 9 พ.ย. 2565 ]73
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภ.ด.ส.1) [ 29 พ.ค. 2563 ]235
10 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภ.ด.ส.3) [ 30 เม.ย. 2563 ]235
11 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน [ 6 ม.ค. 2563 ]221
12 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง [ 6 ม.ค. 2563 ]222
13 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2562 ]222
14 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 [ 1 ธ.ค. 2557 ]285