องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]6
2 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2567 ]14
3 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2567 ]10
4 ประกาศผลการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลพลสงครามตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]7
5 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 7 มี.ค. 2567 ]14
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 4 มี.ค. 2567 ]16
7 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4) [ 4 มี.ค. 2567 ]8
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายลำละเลิง-หนองห่าง [ 4 มี.ค. 2567 ]6
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายหนองห่าง-ลำชะเนียง [ 4 มี.ค. 2567 ]5
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองนา หมู่ที่ 9 สายโนนกระสัง-ดอนมันกระซาก [ 4 มี.ค. 2567 ]6
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 [ 4 มี.ค. 2567 ]6
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายเลียบเหมืองหัวนา [ 28 ก.พ. 2567 ]6
13 ประกาศ เรื่องการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับแก้ไข) [ 22 ก.พ. 2567 ]22
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายเลียบเหมืองสำราญ [ 22 ก.พ. 2567 ]10
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 [ 21 ก.พ. 2567 ]6
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 [ 21 ก.พ. 2567 ]3
17 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ 4 [ 20 ก.พ. 2567 ]6
18 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (ประจำปีงบประมาณ 2566) [ 19 ก.พ. 2567 ]7
19 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 [ 12 ก.พ. 2567 ]4
20 ประกาศ เรื่องการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]27
21 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]13
22 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผุ้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]21
23 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]20
24 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]12
25 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]12
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายโรงเรียน ลำห้วยโตน [ 30 ม.ค. 2567 ]10
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก [ 30 ม.ค. 2567 ]11
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายคุ้มหนองแหน - นานายหล่อ [ 30 ม.ค. 2567 ]20
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 [ 18 ม.ค. 2567 ]3
30 แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 17 ม.ค. 2567 ]20
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 [ 16 ม.ค. 2567 ]3
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 [ 16 ม.ค. 2567 ]3
33 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]16
34 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]19
35 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น [ 21 ธ.ค. 2566 ]26
36 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]21
37 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]39
38 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]22
39 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]26
40 ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7