องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 12 ม.ค. 2565 ]162
2 คู่มือพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 พ.ย. 2564 ]154
3 คู่มือประชาชน [ 1 มี.ค. 2564 ]243
4 1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 เม.ย. 2559 ]248
5 2.การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 เม.ย. 2559 ]231
6 3.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 เม.ย. 2559 ]245
7 การขอเปลี่ยนแปลง ขยาย ลดการประกอบกิจการ สถานที่ หรือเครื่องจักร ของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 เม.ย. 2559 ]237
8 การขออนุญาตขายหรือจำหน่ายจ่ายแจกน้ำประปา [ 1 เม.ย. 2559 ]232
9 การขอโอนการใช้น้ำประปา [ 1 เม.ย. 2559 ]240
10 การขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 1 เม.ย. 2559 ]247