องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2556 ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว :