องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว :