องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2566 ]48
2 วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 24 ก.พ. 2565 ]149
3 รายงานผลการประเมิน ประจำปี 2564 [ 7 ก.พ. 2565 ]138