องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 2 ตำบลพลสงคราม [ 29 พ.ค. 2560 ]66
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 ตำบลพลสงคราม [ 29 พ.ค. 2560 ]67
3 ประกาศราคากลางโครงการขุดขยายสระน้ำหนองจอก หมู่ 11 ตำบลพลสงคราม [ 29 พ.ค. 2560 ]71
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 13 ตำบลพลสงคราม [ 29 พ.ค. 2560 ]76
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 2 ตำบลพลสงคราม [ 29 พ.ค. 2560 ]69
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 2 ตำบลพลสงคราม [ 29 พ.ค. 2560 ]70
7 แผ่นพับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล [ 2 ก.ย. 2559 ]73
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) [ 6 ต.ค. 2557 ]80
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม ม.3 [ 29 พ.ค. 2556 ]69
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา ม.4 [ 29 พ.ค. 2556 ]89
11 โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหญ้าคา ม.5 [ 29 พ.ค. 2556 ]76
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด ม.6 [ 29 พ.ค. 2556 ]63
13 ตัวอย่างการกรอกใบขออนุญาตก่อสร้าง [ 30 พ.ย. 542 ]65
14 คู่มือประชาชน อบต.พลสงคราม [ 30 พ.ย. 542 ]76