องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ฯ


กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :