องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอโนนสูง เราทำความดีด้วยห้วใจ


องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามได้เข้าร่วมกิจกรรม " รวมพลังจิตอาสาโนนสูง เราทำความดีด้วยหัวใจ " โดยมีส่วนราชการการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอโนนสูง ได้ทำความสะอาดตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 อำเภอโนนสูง ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562