องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม