องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับประชาชนในพื้นที่


 องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม  ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้สำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลพลสงคราม ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม  โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  30 คน เพื่อเพิ่มทักษะการทำขนมกล้วยไข่ และขนมชั้น  ให้สามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพลสงคราม