องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ธ.ค. 2556