องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ประจำปี 2557

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ประจำปี 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2557