องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา อบต.พลสงคราม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2558