องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประชุมสภา สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2561