องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2556-2559

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
เรื่อง กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2556-2559

    เอกสารประกอบ กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ.2556-2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2555