องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรมบ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

บ้านโนนวัดเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีหลุมขุดค้นทางโบราณคดีใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานที่สุดในประเทศไทย ณ เวลานี้ ซึ่งมี 6 หลุม  การพบโครงการดูกมากมายมหาศาลประกอบกับโครงกระดูกสัตว์ ภาชนะและหลักฐานการแสดงการดำรงอยู่ของชุมชน แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนในอดีตว่ามีการล่าสัตว์ ปลูกข้าว ผลิตเครื่องใช้ไม้สอยต่ายๆ ขึ้นมา


    เอกสารประกอบ ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรมบ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2557