องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภ.ด.ส.3)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภ.ด.ส.3)     เอกสารประกอบ ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ภ.ด.ส.3)
 
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 8
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 11
หมู่ 12
หมู่ 13
หมู่ 14
หมู่ 15
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2563