องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ปรางค์พลสงคราม

    รายละเอียดข่าว

ปราค์พลสงครามประกอบด้วยปราสาทประธาน บรรณาลัย กำแพงแก้วและซุ้มประตู ปรางค์ประธานสร้างด้วยอิฐและศิลาแลง กรอบประตูด้านทิศตะวันออกแสดงหลักฐานของการใช้หิน 2 แท่งก่อซ้อนกันโดยมีปลิงโลหะเกาะยึด เรียกว่า บายอเน็ท คือ การนำศิลาแลงมาเรียงซ้อนสลับเหลี่ยมกัน ทำให้การเข้าหินสนิทและแข็งแรง จากการขุดแต่งพบว่าเป็นอโรคยาศาลหรือศาสนสถานประจำสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่พระองค์ครองราชย์ (พ.ศ.1724 – 1763) หรือราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตามที่บันทึกไว้ในจารึกปราสาทตาพรหม ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ชาวบ้านในตำบลพลสงครามให้ความเคารพนับถือมาโดยตลอด


    เอกสารประกอบ ปรางค์พลสงคราม
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2557