องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    เอกสารประกอบ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ธ.ค. 2562