องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 [ 7 เม.ย. 2558 ]82
182 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 7 เม.ย. 2558 ]82
183 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 [ 27 ก.พ. 2558 ]86
184 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ อบต.พลสงคราม [ 27 ก.พ. 2558 ]97
185 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 27 ก.พ. 2558 ]82
186 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 สายคุ้มหนองหัวแรด [ 20 ก.พ. 2558 ]91
187 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 สายคุ้มหนองหัวแรด(ช่วงที่ 2) [ 20 ก.พ. 2558 ]84
188 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (สายหนองสรวง-โคกเปราะหอม) [ 20 ก.พ. 2558 ]89
189 ประกาศจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว) โดยวิธีพิเศษ [ 23 ม.ค. 2558 ]93
190 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 15 (ซอยสมานจิตร) [ 23 ธ.ค. 2557 ]87
191 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 พ.ค. 2557 ]101
192 สอบราคมจ้างเหมารถปรับอากาศ วีไอพี ขนาดไม่เกิน 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน [ 25 ก.พ. 2557 ]88
193 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 [ 16 ม.ค. 2557 ]164
194 ประสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จำนวน 2 ศูนย์ [ 12 ก.ย. 2556 ]96
195 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จำนวน 8 โครงการ [ 18 ก.ค. 2556 ]167
196 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จำนวน 6 โครงการ [ 30 พ.ค. 2556 ]96
197 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเสลา หมู่ 4 [ 7 พ.ค. 2556 ]94
198 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ 3 ไปบ้านหนองนา หมู่ 12 [ 7 พ.ค. 2556 ]80
199 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ 12 ไปบ้านโคกเปราะหอม หมู่ 3 [ 7 พ.ค. 2556 ]90
200 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลพลสงคราม ราคากลาง 240,000.- บาท [ 4 ก.ย. 2555 ]96
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11