องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 - บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม [ 30 เม.ย. 2563 ]30
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะรุม หมู่ที่ 7 – บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2563 ]33
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 จุดคลองไผ่ ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2563 ]43
64 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]40
65 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]40
66 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]43
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 จุดคลองไผ่ ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]41
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองไผ่ บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]48
69 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองไผ่ บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม [ 10 มี.ค. 2563 ]48
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระประปา บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]56
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระประปา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]55
72 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลพลสงคราม [ 27 ก.พ. 2563 ]56
73 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ตำบลพลสงคราม [ 26 ก.พ. 2563 ]56
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2563 ]56
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะรุม-ดอนแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]56
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]55
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]55
78 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2563 ]55
79 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะรุม-ดอนแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]59
80 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2563 ]57
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11